Gezondheidsraad Viscri

ADR Vlaanderen regio Oost-Brabant diende begin 2008 een project in rond gezondheidszorg op het Roemeense
platteland bij de provincie Vlaams-Brabant. Het project ondersteunde al de Vlaams-Brabantse Roemeniëwerkingen
die samen met hun partner gingen werken rond gezondheidszorg.
Vermits Actiecomité Roemenië Glabbeek geen partner had op het Roemeense platteland zag het er naar uit dat het
project niets voor hen was.
Omdat de projecten in Arad en Lipova beiden moesten wachten op beslissingen omtrent nieuwbouw of verhuizen
gingen we op zoek naar een Roemeense partner. We vonden deze in Viscri, een deelgemeente van Bunesti.
Bunesti ligt tussen Sighisoara en Brasov, op 2000 km van Glabbeek.

 

Als eerste stap in het project werd de locale gezondheidsraad van Viscri opgericht (Consiliu local de sanatate).
Een 5-tal vrouwen uit Viscri denken na over de problemen die er in het dorp zijn met gezondheidszorg en ze
formuleren oplossingen voor deze problemen.
Vanuit Glabbeek bekijken we welke oplossingen we kunnen ondersteunen en brengen we eveneens
oplossingen aan voor enkele bestaande problemen.

De prioritaire problemen die in door de gezondheidsraad werden aangebracht waren :...
- bezoek aan de tandarts
- bezoek aan de gynaecoloog
- een goede familiearts in het dorp
- verzorging bij kleine ongelukken
- verzorging voor chronische patiënten.

De relatie tussen de gezondheidsraad en de familiearts uit Bunesti is niet goed. Hieraan proberen we
vanuit Glabbeek iets te ondernemen. Samenwerken is immers altijd beter dan niet samenwerken.

Sedert de start organiseerde de gezondheidsraad onderstaande initiatieven :
- maandelijks transport naar Agapedia in Brasov met telkens 7 vrouwen uit het dorp.
    Agapedia is een Roemeense NGO die gynaecologisch onderzoek aanbiedt.
    Actiecomité Roemenië betaalt het transport en de nazorg.
- Camelia, een vouw uit het dorp volgde een opleiding tot ziekenverzorgster. Ze staat in voor de verzorging
    van een tiental chronische patiënten in het dorp.
- Ze staat ook in voor de verzorging van mensen die een ongeluk voorhebben. De meest voorkomende
    incidenten zijn hondenbeten en verwonding met bijl of kettingzaag.
- Met een basisset van leesbrillen worden de ogen van de mensen in het dorp getest. Daar waar nodig
   is wordt achteraf een leesbril geleverd.
- De gezondheidsraad speelt bewaker van de patiëntenrechten.

De CLS (consiliu local de sanatate) van Viscri hoort tot de groep FDAAM (Foundation for the Development
of Mutual Help Associations), een stichting die werd opgericht met steun van de CM.

Daar waar het mogelijk is moeten de mensen die gebruik maken van de diensten van de gezondheidsraad
betalen voor deze diensten. Bij gebrek aan financiële middelen gebeurt deze betaling dikwijls door het
breien van sokken of het maken van vilten pantoffels.