In de zomer van 2023 wordt in Bunesti de associatie A.D.A.M. Bunesti opgericht. A.D.A.M. staat voor Associatia De Ajutor Mutual (in het Nederlands : vereniging voor mutualistische hulp).
Een lokaal ziekenfonds als het ware.
Het doel van de A.D.A.M. is de organisatie van de medische en sociale gezondheidszorg in al haar facetten in Bunesti en omstreken organiseren en ondersteunen door middel van een ledenorganisatie.
Enkele mensen van Actiecomité Roemenië Glabbeek zullen zetelen in het bestuur van de A.D.A.M.

Actiecomité Roemenië Glabbeek werd opgericht op 17 december 1990 in het gemeentehuis van Glabbeek. De stichters kozen om te werken ten voordele van het TBC ziekenhuis van Arad. De informatie over onze acties in Arad in het verleden zijn verzameld op de pagina Arad.
In 1993 gingen we op bezoek in het sanatorium van Bulçi waar we kennis maakten met een jonge longarts, Florin Fanata. Toen deze in 1994 overgeplaatst werd naar het TBC ziekenhuis van Lipova gingen we ook werken voor dat ziekenhuis.
In 2008 stapte Actiecomité Roemenië Glabbeek in een project rond gezondheidszorg op het Roemeense platteland. Het resultaat was
de gezondheidsraad van Viscri.

Tussen 2010 en 2014 ging er jaarlijks een groep jongeren naar Roemenië.
Voor deze jongerenuitwisselingen konden we rekenen op financiële ondersteuning van provincie Vlaams-Brabant en van de Europese unie. 
Actiecomité Roemenië Glabbeek is lid van de koepelorganisatie
Actiedorpen Roemenië Vlaanderen.
Eind 2016 lanceerde ADR-Vlaanderen het project thuiszorg. Samen met de mensen van de gezondheidsraad richtten we de
thuiszorgorganisatie van Bunesti op.
Tijdens de Covid-19 periode daalde de activiteiten van de thuiszorgorganisatie.
Door de verhuis van een aantal bestuursleden van de organiserende associatie
vielen de activiteiten in de zomer van 2022 stil.
Naast al deze langdurende, intensieve projecten waren er ook tal van nevenprojecten. Deze zijn hier gebundeld.