2014 : Our dreams make the future.

De projectaanvraag voor dit project motiveert het project als volgt :

*Waarom dit project?
De voorbije jaren hebben we ons samen ingezet voor onze gemeenschap, aan de ene kant van Europa (Roemenië) iets letterlijker dan aan de andere kant (België). We hebben veel van elkaar geleerd en staan ook allen open om van elkaar te leren rond verschillende beroepen, talen en in het algemeen onze toekomst. Door de goede samenwerking jaren zijn kwaliteitsvolle relaties ontstaan. Het zijn deze relaties die er voor zorgen dat er een veilige situatie is om over zaken uit te wisselen zoals werkloosheid, dromen. Samen willen we dromen, nadenken over onze toekomst en activiteiten ondernemen. We kiezen voor dit project omdat we samen onze kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. We willen onze visie op onze toekomst uitbreiden, funderen met ervaringen en onze horizon verruimen.

* Doelstellingen: Het hoofddoel van onze uitwisseling is het leren van verschillende vaardigheden i.v.m. de arbeidsmarkt. We zouden graag meer talenkennis bezitten, meer voeling krijgen met de verschillende beroepen, maar ook onze sociale en communicatieve vaardigheden zouden we verder willen uitbouwen. Natuurlijk is het ook belangrijk om je goed in je vel toe voelen en gezond te zijn.

1) De basiskennis van 2 talen leren
Engels, Roemeens, Duits
Ieder individu kent Roemeense/Engelse 40 woorden en 20 Duitse woorden.
De Belgische en Roemeense groep zullen respectievelijk een Roemeens en Engels liedje leren zingen.
Activiteiten: taaluurtje waarin we les geven aan elkaar, taalspelletjes om de geleerde woorden in te oefenen

2) Gedachten, ideeën en ervaringen rond onze toekomst delen en uitwisselen
Gesprekken, brainstorm, internetresearch, collages rond toekomstvisie
Iedere deelnemer heeft op het einde een idee van wat hij of zij zou willen doen in de toekomst, incl. tools die nodig zijn om dit te bereiken.
Op het einde heeft iedereen een A2 papier met daarop een voorstelling (woorden, prenten, foto’s) met zijn/haar toekomstvisie / -droom.
Activiteiten: kringgesprek rond ‘mijn toekomstig beroep’

3) Durven dromen
Weggaan van het pure realisme en durven denken outside the box
Op het einde heeft iedere deelnemer (een poging gedaan tot) een droom/zot idee geformuleerd rond zijn/haar toekomst
We stellen deze doelstelling omdat we voelen dat dromen ons niet meer eigen is. We staan allemaal soms iets te realistisch in het leven. Door te realistisch te zijn vergeten we soms welke uitzonderlijke capaciteiten en kwaliteiten we hebben. Het is daarom onze doelstelling om te durven weg gaan van dit realistische hier- en nu en een bredere blik/visie te krijgen op wat we kunnen doen in en met ons leven in de, al dan niet nabije, toekomst.
Activiteiten: droomjob collage

4) Vaardigheden leren die van pas komen op de arbeidsmarkt
CV maken, jezelf presenteren, talen, je goed in de vel voelen, sociale en communicatie vaardigheden
Op het einde van de uitwisseling heeft iedere deelnemer een map met een cv, persoonlijk document met hoe deze persoon zich kan presenteren, woorden die hij/zij geleerd heeft en een fiche met beroepservaringen opgedaan tijdens de uitwisseling.
Activiteiten: taalurtje, informele momenten, de Glow-activiteit op de laatste dag van de uitwisseling: tijdens deze activiteit presenteren en gebruiken we al de vaardigheden en competenties die we geleerd hebben tijdens de uitwisseling.

5) Het ondersteunen van een gezonde levensstijl via sport en zelfkennis
Sporten = je goed in je vel voelen.
Op het einde van de uitwisseling heeft iedere deelnemer 3 sporten beoefend en vertellen waarom sport in zijn/haar leven belangrijk is
Door het werken rond zelfkennis krijg je meer inzicht in wie je bent als persoon, hoe je omgaat met anderen, wat je kwaliteiten en minpunten zijn. Dit alles draagt bij tot zelfvertrouwen en assertiviteit, en dus ook hoe je overkomt en jezelf presenteert naar anderen toe.

Foto's van het project staan hier.